W zadaniach z rachunkowości często pojawiają się skróty nazw dokumentów księgowych.

Wszystkie dokumenty zostały wydrukowane z użyciem programu Druki IPS, który wraz z dokumentami można za darmo pobrać ze strony http://www.pity.pl/druki

 

Skróty nazw dokumentów księgowych oraz druki w formacie pdf:


WB – wyciąg bankowy,

PK – polecenie księgowania,

Fa VAT – faktura VAT,

R-k – rachunek,

RK – raport kasowy

KP – kasa przyjmie,

KW – kasa wypłaci,

OT – przyjęcie środka trwałego,

LT – likwidacja ŚT,

PT – przekazanie ŚT,

Pz – przyjęcie zewnętrzne,

Wz – wydanie zewnętrzne,

Pw – przyjęcie wyrobów

Rw – rozchód wewnętrzny,

Mm – przesunięcie międzymagazynowe,